Längd på vajer

När vajern är korrekt justerad ska den vara helt sträckt när du står upp i stigbyglarna. Den ska inte slacka, men inte heller vara så tight att du inte kan stå rak.

 

Korrekt justerad - Ståndes i stigbyglarna är vajern helt sträckt.
Korrekt justerad vajer

För lång - när du står rak är vajern ändå inte sträckt. Detta orsakar en fördröjning i aktiveringen av airbagen.
För lång vajer

 

För kort - Vajern är så kort att du inte kan stå rak. Detta orsakar att airbagen löser ut i onödan.
För kort vajer