Längd på vajer

När vajern är korrekt justerad ska den vara helt sträckt när du står på fotpinnarna. Den ska inte slacka, men inte heller vara så tight att du inte kan stå rak.

 

Korrekt justerad - Ståndes på fotpinnarna är vajern helt sträckt.
korrekt justerad vajer

För lång - när du står rak är vajern ändå inte sträckt. Detta orsakar en fördröjning i aktiveringen av airbagen.
Fel - för lång vajer

 

För kort - Vajern är så kort att du inte kan stå rak. Detta orsakar att airbagen löser ut i onödan.
Fel - för kort vajer

 

 

 

Scooter