Byte av kolsyrepatron

Reassembly following Activation1 Använd medföljande insexnyckel och monteringsskruv.
Reassembly following Activation2 Skruva bort den tomma gaspatronen med handen och töm resten av luften i airbagen genom att försiktigt pressa ut luften med hjälp av handkraft.
Reassembly following Activation3 Skruva in monteringsskruven för hand. Använd sedan insexnyckeln för att justera ner hålet där utlösningsmekanismens kula skall placeras.
Reassembly following Activation4 Skruva åt eller lossa skruven tills hålet är justerad till mitten.
Reassembly following Activation5 Återmontera den lilla kulan som är för utlösningsmekanismen in i hålet. Använd naglarna för att trycka ner.
Reassembly following Activation6 Skjut ner det röda skyddet (där det finns) över hålet och ta bort monteringsskruven. OBS! Om skyddet inte går att skjuta ner innebär det att kulan inte är korrekt monterad. Använd då naglarna eller monteringsskruven igen för att försäkra dig om att kulan hamnar i rätt läge dvs ibotten tills skyddet kan skjutas över.
Reassembly following Activation7 När monteringen av kulan är korrekt, skruva bort monteringsskruven och skjut upp det röda skyddet. VIKTIGT!! Om skyddet inte skjuts upp blockerar denna kulan vilken gör att airbagen inte kommer att lösa ut.
Reassembly following Activation8

Återmontera en ny gaspatron av samma typ och sort som tidigare och anpassad för din airbag.

Se till att patronen bottnar med hjälp av handkraft. VIKTIGT!! För löst monterad patron kan orsaka läckage vilket gör att airbagens funktion kan gå förlorad.

Reassembly following Activation9

Täck över mekanismen för att skydda denna med hjälp av dragkedjan.

Airbagvästen är nu klar att användas igen.